D-Yogi ® Fly Pilates

Školení propojující cviky známé z pilates s využitím vzdušné sítě a její povahy funkčního nářadí. Školení umožňuje také obrácené pozice, které jsou však jemnější díky nízkému závěsu sítě. Ke školení D-Yogi ® Fly Pilates není nutné mít předchozí certifikaci základního školení D-Yogi ® Fly.
 
Cílem školení je rozšířit nabídku cvičení v síti o možnosti nízkého závěsu sítě a zaujmout také klientelu s pohybovým omezením nebo klientelu motivovanou k tvarování postavy.
 
 KDY:
24. 2. 2019 v PIYO, Hradec Králové
CENA: 3200,- Kč / 121 EUR
 
Školení vede Ing. Petra Škrabalová, autorka specializace D-Yogi® Fly Pilates.
 
Při hromadném objednání tří a více školení pro jednoho účastníka nebo tří a více osob na jedno školení (na jednu fakturu), lze uplatnit slevu 15% z kompletní ceny všech objednaných školení. Podmínkou je současné objednání všech školení. Do uplatněné slevy lze zahrnout také současně objednané školení párové akrobacie AirAcro®. Přeobjednání školení, na které je uplatněna sleva, je možné pouze jednou. Budete-li chtít tuto slevu uplatnit, uveďte tuto skutečnost  do poznámky přihlašovacího formuláře.
 
Školení je určeno zdravým osobám starším 18 let v odpovídající fyzické kondici. Účastníci obdrží certifikát opravňující jej k výuce D-Yogi ® Fly Pilates. Na základě certifikátu nelze vydat živnostenské oprávnění. Máte-li zájem o rekvalifikační kurz, můžete se zúčastnit akreditovaného školení instruktorů kondičního posilování se zaměřením na D-Yogi® Fly.

 

Přihlášení na Školení D-Yogi Fly Pilates

Závazně se přihlašuji na školení instruktorů D-Yogi Fly Pilates. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu školení a v případě mé neúčasti na školení, mi nebude cena kurzu vrácena.