D-Yogi ® Fly Partners

Školení zaměřené na cviky v síti, mimo ni a ve dvou sítích. Všechny cviky jsou prováděny ve dvojici. Specializace obsahuje široké spektrum cviků, od pozic posilující partnerskou důvěru, přes využití druhého cvičícího k efektivnímu protažení, až po cviky akrobatické. 

Cílem školení je nácvik nových cviků při využití jedné nebo dvou sítí. 
 
KDY A KDE: 16. 6. 2019, LeVITAs, Brno
 
CENA: 3200,- Kč / 121 EUR
 
Master Instructor: Robert Šereš, Mgr. Michaela Dzurušová, Mgr. Michala Přibylová, Bc. Romana Slezáčková
 
Při hromadném objednání tří a více školení pro jednoho účastníka nebo tří a více osob na jedno školení (na jednu fakturu), lze uplatnit slevu 15% z kompletní ceny všech objednaných školení. Podmínkou je současné objednání všech školení. Do množstevní slevy lze zahrnout také současně objednané školení párové akrobacie AirAcro®. Školení s uplatněnou slevou lze přerezervovat pouze jednou. Budete-li chtít tuto slevu uplatnit, uveďte tuto skutečnost do poznámky přihlašovacího formuláře.
 
Školení je určeno zdravým osobám starším 18 let v odpovídající fyzické kondici. Na konci školení obdrží účastník certifikát opravňující jej k výuce D-Yogi ® Fly Partners. Na základě certifikátu nelze vydat živnostenské oprávnění. Máte-li zájem o rekvalifikační kurz, můžete se zúčastnit akreditovaného školení instruktor kondičního posilování se zaměřením na D-Yogi® Fly.
 
 

 

Master Instructors: Mgr. Michaela Dzurušová a Mgr. Michala Přibylová

Přihláška na školení D-Yogi Fly Partners

Závazně se přihlašuji na školení instruktorů D-Yogi Fly Partners. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu školení a v případě mé neúčasti na školení, mi nebude cena kurzu vrácena.