D-Yogi ® Fly Lymfatic

Školení zaměřené na práci s lymfatickým systémem. Sítě pro D-Yogi® Fly v kombinaci se specifickými cviky umožňují aktivaci lymfatického systému, který bývá vlivem sedavého životního stylu často blokován. Tyto blokace způsobují vzik otoků nohou, křečových žil a zvyšují projevy celulitidy. Masáží a tlakem sítě v místech lymfatických uzlin a drah je možné blokace odstranit nebo zmírnit. D-Yogi ® Fly Lymfatic je produktem zdravotní sestry a masérky, Hany Novákové, která jej aplikuje ve svém studiu dlouhodobě a s velkými úspěchy u klientů. Školení je určeno výhradně absolventům D-Yogi ® Fly Level 1.
 
Cílem školení je nácvik cvičebních sestav pro podporu lymfatického systému.
 
KDY:
5. 5. 2019
KDE:
PIYO, Hradec Králové
 
CENA:
3200,- Kč / 121 EUR
 
Master Instructor: Hana Nováková, DiS. (zdravotnice)
 
Při hromadném objednání tří a více školení pro jednoho účastníka nebo tří a více osob na jedno školení (na jednu fakturu), lze uplatnit slevu 15% z kompletní ceny všech objednaných školení. Podmínkou je současné objednání všech školení. Do školení lze zahrnout také současně objednané školení párové akrobacie AirAcro®. Školení, na které je uplatněna sleva, je možné přerezervovat pouze jednou. Budete-li chtít tuto slevu uplatnit, uveďte tuto skutečnost do poznámky přihlašovacího formuláře.
 
Školení je určeno zdravým osobám starším 18 let v odpovídající fyzické kondici. Pro toto školení je požadováno vzdělání v základním stupni cvičení ve vzdušné síti. Na konci školení obdrží účastník certifikát opravňující jej k výuce D-Yogi ® Fly Lymfatic. Na základě certifikátu nelze vydat živnostenské oprávnění. Máte-li zájem o rekvalifikační kurz, můžete se zúčastnit akreditovaného školení instruktorů kondičního posilování se zaměřením na D-Yogi® Fly. 

D-Yogi ® Fly Lymfatic

Přihláška na školení D-Yogi Fly Lymfatic

Závazně se přihlašuji na školení instruktorů D-Yogi Fly Lymfatic. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu školení a v případě mé neúčasti na školení, mi nebude cena kurzu vrácena.