D-Yogi ® Fly Level 1

Základní školení pro budoucí instruktory D-Yogi ® Fly. Obsahem jsou praktické lekce, jejich metodický rozbor a teoretický základ pro lekce určené začátečníkům. Školení obsahuje právní minimum, zdravotní rizika i přínosy cvičení D-Yogi ® Fly. Prostor bude dán také technickým otázkám k instalaci sítí, péči o ně a zajištění bezpečnosti. 
 
Cílem školení je naučit účastníky správně učit cvičení v síti tak, aby bylo pro klienty nejen bezpečné a přínosné, ale také příjemné a zábavné.
 
KDY A KDE:
 

16. - 17. 2. 2019 LeVITAs v Brně, Master Instructor: Mgr. Veronika Kozlová

23. - 24. 3. 2019 PIYO v Hradci Králové, Master Instructor: Mgr. Andrea Křtínová

22. - 23. 6. 2019 LeVITAs v Brně, Master Instructor: Mgr. Veronika Kozlová

CENA: 6 700,-Kč / 253 EUR

 
+ BONUS 1 lekce D-Yogi ® Fly specializace pro inspiraci
 
Při hromadném objednání tří a více školení pro jednoho účastníka nebo tří a více osob na jedno školení (na jednu fakturu), lze uplatnit slevu 15% z kompletní ceny všech objednaných školení. Podmínkou je současné objednání na všechny takto zlevněných školení. Množstevní sleva bude započítána také při rezervaci některého ze školení AirAcro párové  akro bacie. Přerezervace objednaného školení je při uplatnění slevy možná pouze jednou. Budete-li chtít tuto slevu uplatnit, uveďte tuto skutečnost do poznámky přihlašovacího formuláře.
 
 
Školení je určeno zdravým osobám starším 18 let v odpovídající fyzické kondici. Školení je zakončeno zkouškou a po jejím úspěšném absolvování obdrží účastník certifikát opravňující jej k výuce D-Yogi ® Fly.
Na základě certifikátu nelze vydat živnostenské oprávnění. Máte-li zájem o rekvalifikační kurz, můžete se zúčastnit rekvalifikační kurz instruktora kondičního posilování se zaměřením na D-Yogi® Fly
 

Přihláška na D-Yogi Fly Level 1

Závazně se přihlašuji na školení instruktorů D-Yogi Fly Level 1. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu školení a v případě mé neúčasti na školení, mi nebude cena kurzu vrácena.