D-Yogi ® Fly Kids

Školení zaměřené na specifika práce s kojenci, batolaty a dětmi předškolního i školního věku. Cvičení ve vzdušné síti je pro děti a dospívající nenásilným, vyváženým tréninkem, který posiluje vyvíjející se svalový systém, rozvíjí flexibilitu a celkovou odolnost. Především je ale tréninkem, který stimuluje emocionalitu, fantazii, učí kráse a pochopení pohybu. 

Pro kojence a batolata je cvičení v síti především rozvíjením vztahové vazby k rodičům. Důraz je kladen na emoce, prožitek a specifický pocit bezpečí daný uzavřeným prostorem v síti. Zapojeny jsou také některé techniky baby masáží a strečinkové techniky pro spolucvičícího rodiče

Děti předškolního a mladšího školního věku již lekce navštěvují bez rodičů. Děti jsou vedeny hrou, dramatizací i sekvencí jemné akrobacie. Děti staršího školního věku cvičí prvky propojené do jednoduchých sestav. Hry jsou zde kratším zpestřením lekcí s důrazem na paměťový trénink, zábavu a uvolnění pocitů. Cvičení obou věkových skupin charakterizuje pozitivní vývoj pohybu, zdaví a především stability i progresu osobnosti.

Školení je určeno instruktorům D-Yogi ® Fly nebo instruktorům jiného cvičebního stylu využívajícího vzdušné sítě. Není určeno začátečníkům.

Cílem školení je nabídnout instruktorům vhodné metody bezpečné a zábavné výuky cvičení ve vzdušné síti dětem a dospívajícím.
 
KDY: 
 
Připravujeme na podzim 2019
 
CENA: 3 200,-Kč / 121 EUR
 
Při hromadném objednání tří a více školení pro jednoho účastníka nebo tří a více osob na jedno školení (na jednu fakturu), lze uplatnit slevu 15% z kompletní ceny všech objednaných školení. Podmínkou je současné objednání všech školení. Do slevy je možné zahrnout také současně objednané školení párové akrobacie AirAcro®. Školení s uplatněnou slevou lze přerezervovat pouze jednou. Budete-li chtít tuto slevu uplatnit, uveďte tuto skutečnost  do poznámky přihlašovacího formuláře.
 
 
Školení je určeno zdravým osobám starším 18 let v odpovídající fyzické kondici. Pro toto školení je požadováno vzdělání v základním stupni cvičení ve vzdušné síti. Na konci školení obdrží účastník certifikát opravňující jej k výuce D-Yogi ® Fly Kids . Na základě certifikátu nelze vydat živnostenské oprávnění. Máte-li zájem o rekvalifikační kurz, můžete se zúčastnit akreditovaného školení instruktorů kondičního posilování se zaměřením na D-Yogi® Fly.

Přihláška na školení D-Yogi Fly Kids

Závazně se přihlašuji na školení instruktorů D-Yogi ® Fly Kids. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu školení a v případě mé neúčasti na školení, mi nebude cena kurzu vrácena.