D-Yogi ® Fly Gravid

Školení vás provede úskalími cvičení žen v těhotenství. Cílem je naučit účastníky správné provádění cviků v síti s nízkým závěsem, nácvik relaxačních dechových technik i samotné přípravy k porodu. Část školení bude věnována také problematice pánevního dna, hlubokého stabilizačního systému a vhodnosti cvičení bezprostředně po porodu.
 
KDY: 
Školení připravujeme pro podzim 2019
 
Cena: 3200,- Kč / 121 EUR

Při hromadném objednání tří a více školení pro jednoho účastníka nebo tří a více osob na jedno školení (na jednu fakturu), lze uplatnit slevu 15% z kompletní ceny všech objednaných školení. Podmínkou je současné objednání všech školení. Do množstevní slevy lze zahrnout také současně objednané školení párové akrobacie AirAcro®. Školení s uplatněnou slevou lze přerezervovat pouze jednou. Budete-li chtít tuto slevu uplatnit, uveďte tuto skutečnost do poznámky přihlašovacího formuláře.
 
Školení je určeno zdravým osobám starším 18 let v odpovídající fyzické kondici. Pro toto školení je požadováno vzdělání v základním stupni cvičení ve vzdušné síti. Na konci školení obdrží účastník certifikát opravňující jej k výuce D-Yogi ® Fly Gravid. Na základě certifikátu nelze vydat živnostenské oprávnění. Máte-li zájem o rekvalifikační kurz, můžete se zúčastnit akreditovaného školení instruktorů kondičního posilování se zaměřením na D-Yogi® Fly.

 

D-Yogi ® Fly Gravid

Přihláška na školení D-Yogi Fly Gravid

Závazně se přihlašuji na školení instruktorů D-Yogi Fly Gravid. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu školení a v případě mé neúčasti na školení, mi nebude cena školení vrácena.