D-Yogi ® Fly Flexibility a Relax

Školení zaměřené na zvýšení flexibility spodních končetin a zad. Účastníci se naučí zásobník cviků a metodický postup cvičení tak, aby byli schopni dosáhnout znatelných změn v pohyblivosti kloubů a páteře. Nácvik gymnastických a jogínských pozic jako je šňůra, placka, rozštěp nebo pozice královského holuba. Závěrem bude nabídnuta relaxační lekce zaměřená na práci s vědomým uvolněním těla. 

Cílem školení je praktická výuka zdraví přínosného a zároveň efektivního protahování pro účely cvičení v síti i mimo ni. 
 
KDY: 
Připravujeme pro podzim 2019
 
CENA:
3200,- Kč / 121 EUR
 
Při hromadném objednání tří a více školení pro jednoho účastníka nebo tří osob na jedno školení (na jednu fakturu), lze uplatnit slevu 15% z kompletní ceny všech objednaných školení. Podmínkou je současné objednání všech požadovaných školení. Do slevy je možné zahrnout také objednané školení párové akrobacie AirAcro®. Přerezervace školení je při uplatnění této slevy možná pouze jednou. Budete-li chtít tuto slevu uplatnit,  uveďte tuto skutečnost  do poznámky přihlašovacího formuláře.
 
 
Školení je určeno zdravým osobám starším 18 let v odpovídající fyzické kondici. Na konci školení obdrží účastník certifikát opravňující jej k výuce D-Yogi ® Fly Flexibility a Relax. Na základě certifikátu nelze vydat živnostenské oprávnění. Máte-li zájem o rekvalifikační kurz, můžete se zúčastnit akreditovaného školení instruktorů kondičního posilování se zaměřením na D-Yogi® Fly.
 
 

Přihláška na školení D-Yogi Fly Flexibility and Relax

Závazně se přihlašuji na školení instruktorů D-Yogi Fly Flexibility and Relax. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu školení a v případě mé neúčasti na školení, mi nebude cena kurzu vrácena.