D-Yogi ® Fly Acrobat

Školení zaměřené na akrobatické cviky v síti, cviky vyžadující pohyb sítě (swing cviky) a přechody mezi akrobatickými cviky. Školení je určeno instruktorům D-Yogi ® Fly nebo instruktorům jiného cvičebního stylu využívajícího sítě. Není určeno začátečníkům.

Cílem školení je výuka nových akrobatických cviků, jejich přechodů a zapojení do sestav. A to za současného zachování bezpečnosti pro klienty.
 
KDY A KDE: 4. 5. 2019 v PIYO, Hradec Králové
CENA: 3200,- Kč / 121 EUR
 
Master Instructor: Hana Nováková, DiS.
 
 
Při hromadném objednání tří a více školení pro jednoho účastníka nebo tří a více osob na jedno školení (na jednu fakturu), lze uplatnit slevu 15% z kompletní ceny všech objednaných školení. Podmínkou je současné objednání všech školení. Do školení lze zahrnout také současně objednané školení párové akrobacie AirAcro®. Školení, na které je uplatněna sleva, je možné přerezervovat pouze jednou. Budete-li chtít tuto slevu uplatnit, uveďte tuto skutečnost do poznámky přihlašovacího formuláře.
 
 
Školení je určeno zdravým osobám starším 18 let v odpovídající fyzické kondici. Pro toto školení je požadováno vzdělání v základním stupni cvičení ve vzdušné síti. Na konci školení obdrží účastník certifikát opravňující jej k výuce D-Yogi ® Fly Acrobat. Na základě certifikátu nelze vydat živnostenské oprávnění. Máte-li zájem o rekvalifikační kurz, můžete se zúčastnit akreditovaného kurzu instruktora kondičního posilování se zaměřením na D-Yogi® Fly.

 

Přihláška na školení D-Yogi Fly Acrobat

Závazně se přihlašuji na školení instruktorů D-Yogi Fly Acrobat. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu školení a v případě mé neúčasti na školení, mi nebude cena kurzu vrácena.