D-Yogi Fly Acrobat 2

Pokračovací školení pro absolventy školení D-Yogi Fly Level 1 a Acrobat. Školení je zaměřeno na obtížnější prvky a sestavy. 

KDY A KDE: 15. 6. 2019 v LeVITAs, Brno
CENA: 3200,- Kč / 121 EUR
 
Master Instructor: Robert Šereš
 
Při hromadném objednání tří a více školení pro jednoho účastníka nebo tří a více osob na jedno školení (na jednu fakturu), lze uplatnit slevu 15% z kompletní ceny všech objednaných školení. Podmínkou je současné objednání všech školení. Do školení lze zahrnout také současně objednané školení párové akrobacie AirAcro®. Školení, na které je uplatněna sleva, je možné přerezervovat pouze jednou. Budete-li chtít tuto slevu uplatnit, uveďte tuto skutečnost do poznámky přihlašovacího formuláře.
 
 
Školení je určeno zdravým osobám starším 18 let v odpovídající fyzické kondici. Pro toto školení je požadováno vzdělání v základním stupni cvičení ve vzdušné síti. Na konci školení obdrží účastník certifikát opravňující jej k výuce D-Yogi ® Fly Acrobat. Na základě certifikátu nelze vydat živnostenské oprávnění. Máte-li zájem o rekvalifikační kurz, můžete se zúčastnit akreditovaného kurzu instruktora kondičního posilování se zaměřením na D-Yogi® Fly.

 

Robert Šereš

Přihláška na školení D-Yogi Fly Acrobat 2

Závazně se přihlašuji na školení instruktorů D-Yogi Fly Acrobat 2. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu školení a v případě mé neúčasti na školení, mi nebude cena kurzu vrácena.